fbpx

בגדי עבודה למניעת נזקי החשיפה לשמש

הקיץ המתקרב, הוא הזדמנות לחזק את המודעות והצורך, של עובדי החוץ להתגונן מחשיפה לפגעי השמש באמצעות בגדי עבודה, כובעים, קרם הגנה ואמצעי הצללה. בקיץ, קרינת השמש בישראל, חזקה וחשיפת העור אליה עלולה להביא לפגיעה ולנזקי קרינה. עיקר הנזק הוא מהקרינה האולטרה-סגולה המהווה מרכיב בולט בקרינת השמש.

 

לכל מעביד שאנשיו עובדים בחוץ וחשופים לשמש, חובת הגנה על העובדים ומניעת סכנות החשיפה לקרינת השמש, בכל האמצעים הנדרשים, בגדי עבודה מתאימים, כובעים, קרם הגנה ומגוון אמצעי הצללה. חובה ברורה זו מהווה אחד השיקולים העיקריים, במערכת השיקולים, הנלקחת לתכנון עבודה בשמש.

 

אין להקל ראש בעלויות המעביד לצורך מיגון העובדים כנדרש לעבודה בחוץ ובשמש, בגדי עבודה מתאימים, כובעים, קרם הגנה ומגוון אמצעי הצללה, בוודאי כאשר מדובר באלפי ואף יותר עובדים כמו בזק, חברת חשמל ושירותי הכבאות. עם זאת, כלכלית, ובראייה כוללת, עלויות המיגון וההשקעה במניעת הנזק יהיו נמוכות משמעותית ממרכיבי העלות הישירה של הנזקים במונחים של הוצאות בתי חולים ואשפוז, הוצאות רפואה דחופה, ביקורי ביקורת אצל רופא והוצאות על תרופות. במרכיבי העלות העקיפה נכללו, בין השאר, עלות הזמן שנדרש לביקורים רפואיים, ירידה ביכולת ביצוע עבודה או פעילויות פנאי עקב המחלה, ימי עבודה אבודים, אובדן הכנסות עתידיות עקב תמותה מוקדמת תוך התחשבות בגיל ותוחלת חיים במחלה, העלויות האלה למעביד ולמשק, גדולות עשרות מונים מעלות הישירה של המיגון למעביד.

 

ממצאי הערכת של הנזק הכלכלי, יוחסו לסרטן העור מחשיפה תעסוקתית לשמש. בחתך גילאים היו שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר ל- BCC ו- SCC, בהתאמה, בקבוצות הגיל 65 – 69 ו- 70 – 74. כיוון שהתפתחות הסרטן היא איטית ראוי לזכור שהחשיפה החלה בגיל מוקדם יותר, כאשר המודעות לסכנה בקרינה הייתה פחותה, ולכן גם התקינה וגם החקיקה, שמו פחות דגש באמצעי הגנה יעילים, כדוגמת, בגדי עבודה מתאימים, כובעים, קרם הגנה ומגוון אמצעי הצללה. שיעור המקרים בקרב גברים במדגם היה גבוה בהרבה מזה של הנשים.

 

ממצאי המחקר ממחישים את הצורך להגביר את ההגנה על עובדים החשופים לשמש ולצמצם את העומס הכלכלי כתוצאה מתחלואה הקשורה בחשיפה זו. אימפקט הצמצום של עלויות כתוצאה מהפעלת אמצעי הגנה שונים יכול להיות נושא למחקרים נוספים.

 

קטגוריות המוצרים:

ביגוד מקצועי

מוצרי בטיחות בעבודה

כפפות עבודה

נעלי עבודה

שתף את הפוסט


נגישות