fbpx

התזונה של העובדים חלק חשוב בתמהיל מוצרי בטיחות בעבודה

אין חולק על כך שמקום העבודה התופס מקום מרכזי בחיי האדם ותורם ליציבות חיי המשפחה והחברה.

 

מצופה מהמעסיקים לדאוג גם לתזונה מתאימה של העובדים, בדומה לדאגתם, לבטיחות העובדים באמצעות מוצרי בטיחות בעבודה מפני חומרים מסוכנים, רעש, זיהום וכל סכנה אחרת בעבודה.

דאגה זו של המעבידים, מהווה את הבסיס לבריאותם ובטיחותם האישית של העובדים בעבודה, ולעלייה בתפוקה. ולכן, קידום נושא התזונה בהצלחה הם אינטרס משותף לארגוני עובדים, לעובדים עצמם, המעסיקים, חברות וממשלות בכל העולם.

 

כמו מוצרי בטיחות בעבודה אחרים, תזונה לא מתאימה של העובדים עלולה לגרום לפגיעה של עד 20% בתפוקה הכוללת של העובדים. במדינות המערב, אלו הם עודף משקל והשמנה על רקע צריכה של מזון לא בריא, המאפיינת חלק ניכר של העובדים.

 

ממצאים בינלאומיים מהשנים האחרונות, מראים, כי לתזונה לא מתאימה בכלל ולהזנה לא בריאותית במקומות עבודה בפרט, השפעה על תחומים רבים הקשורים לבריאות העובדים ולאיכות חייהם, כמו לדוגמה, מצב רוחם, בטיחותם, תפוקת עבודתם ובריאותם בטווח הרחוק.

 

יש חשיבות רבה בקידום תוכניות הזנה המחנכות את העובדים לאכול נכון ולסגל לעצמם הרגלי אכילה בריאים, משום תרומתן למניעת חסרים תזונתיים, למניעת מחלות כרוניות והשמנה באוכלוסיות אחרות של עובדים. ההשקעה הכספית בתוכניות אלה, היא זניחה יחסית, בעלות הכוללת של סל מוצרי בטיחות בעבודה שהמעביד ממילא נדרש לממן, וצפויה להחזיר את עצמה בהפחתת מספר ימי ההיעדרויות וימי המחלה של העובדים, ובצמצום מעורבות העובדים בתאונות העבודה. נגישות העובדים לתזונה בריאה, באיכות גבוהה ובתנאי אכילה הולמים והגנה יזומה עליהם מפני תזונה לקויה, חשובה לא פחות מההגנה על העובדים מפני כימיקלים מסוכנים ורעשים באמצעות מוצרי בטיחות בעבודה אחרים. הערך המוסף הוא ההעברה של הידע והרגלי האכילה הנכונים לבני משפחה נוספים לסביבה ולחברה בכלל, על ידי העובדים, דבר היכול לתרום משמעותית לבריאות הפרטים בכלל בכל חברה ומדינה.

 

קטגוריות המוצרים:

ביגוד מקצועי

מוצרי בטיחות בעבודה

כפפות עבודה

נעלי עבודה

שתף את הפוסט


נגישות