fbpx

חנות בגדי עבודה וציוד בטיחות כמקור סמכות במפעלים קטנים

בישראל מפעלים ובתי מלאכה קטנים, מוגדרים כמי שמעסיקים פחות מ-25 עובדים. כמו בעולם, גם בישראל, הטיפול בקבוצת העסקים הקטנים והזעירים שונה בהיבטי הבטיחות והבריאות התעסוקתית מזה של העסקים הגדולים יותר, ולו מהטעם הפשוט, שרק בעסקים גדולים קיימת חובה חוקית להקים גוף פנימי האחראי לנושאי בטיחות ובריאות במקום העבודה.

 

עובדתית הצמיחה הכלכלית תלויה במידה רבה בעסקים קטנים ובינוניים, לכן, הניהול של בטיחות ובריאות תעסוקתית במפעלים קטנים וזעירים הוא בעל חשיבות רבה, ומדובר באתגר רציני. מחקרים מוכיחים כי הקשיים בניהול הסיכונים גדלים ככל שהמפעל קטן יותר, והם עולים בקנה אחד עם נתונים סטטיסטיים, המורים כי בעסקים קטנים יש סיכון מוגבר לתאונות, בהשוואה לארגונים גדולים. בגלל מומחיות לא מספקת, או בשל רמת מודעות נמוכה לסיכון בחברות קטנות, יעדיפו אלה, לעבוד, או להתייעץ, עם יועצי בטיחות של חנות בגדי עבודה וציוד בטיחות, מאשר עם גורמי מקצוע מתמחים .

 

מפעלים גדולים המהווים גורם מוביל בקביעת מדיניות (חקיקה ותקינה) וגם במחקר סוגיות בבטיחות ובריאות העובדים, יפנו אל חנות בגדי עבודה וציוד בטיחות כספק ותו לא. מודלים שפותחו עבור ארגונים גדולים הוכחו כלא-יעילים עבור רוב העסקים הקטנים, משום שאינם מתייחסים למאפיינים הרלוונטיים של עסקים ומפעלים אלו.

 

מאפייני הפעילות בחברות קטנות, מכתיב צורך במגוון פתרונות פוטנציאליים לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית, מציאות בה חנות בגדי עבודה וציוד בטיחות אחת לא תוכל לספק באופן מלא, וייתכן ונדרש קשר עם ספקי ציוד נוספים לצורך השלמות ומתן מענה מלא לבטיחות ובריאות העובדים.

 

עסק קטן חסר, לעתים, את הידע הנדרש לזיהוי הסיכונים והטיפול בהם, בטח את המשאבים לשלם עבור ייעוץ חיצוני, ולכן, יסתפק בפנייה אל חנות בגדי עבודה וציוד בטיחות כמקור סמכות מקצועית בנושאי בטיחות. בנוסף, עלות ניהול הסיכונים והפעולות למניעת תאונות ומחלות מקצוע על פי דרישות החוק והתקן נתפסים כנטל כלכלי שאינו ריאלי לעסק קטן.

 

גורמי סיכון יזכו לטיפול רק אם הם מהווים מטרד עבור כל העובדים (רעש, לדוגמה). התאמת סביבת העבודה לחשיפה בטיחותית, או בריאותית של עובד יחיד, תהיה מטופלת רק לאחר שהעובד כבר מודע, או מתלונן, על בעיה בריאותית, וזאת, כדי למנוע החמרה.

 

קטגוריות המוצרים:

ביגוד מקצועי

מוצרי בטיחות בעבודה

כפפות עבודה

נעלי עבודה

שתף את הפוסט


נגישות