fbpx

חנות בגדי עבודה וציוד מגן למען בטיחות העובדים

בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה אנו מציגים בפניכם תמצית בכתב של הסיכונים הקיימים במקום העבודה. מומלץ לקרוא בעיון וללמוד להכיר אותם במטרה להימנע מטעויות ותאונות במקום העבודה. בנוסף, יש להתעדכן עם המעביד לגבי ציוד מגן ובגדי עבודה, וכן לקבל ממנו הפנייה אל חנות בגדי עבודה וציוד מגן לצורך רכישת הציוד הרלוונטי.

 

“רעש מזיק” – רעש מזיק פוגע בשמיעה לאורך זמן ולכן חובה להשתמש באטמי אוזניים ובמגני שמיעה בתפקידים ובסביבות עבודה מסוימות על פי חוק ו/או התקן, ובאופן כללי מומלץ להתגונן ממפגעי רעש במידת הצורך גם אם החוק, או התקן אינם מחייבים זאת במפורש. מומלץ לעובד לבצע בדיקות שמיעה תקופתיות.

 

“חומרים מסוכנים” – עבודה עם חומרים מסוכנים חייבת בנקיטת אמצעי זהירות מתאימים בכדי להימנע מנזקים מידיים ולאורך זמן. לפני שימוש בחומרים מסוכנים, חובה לקבל הדרכה מתאימה ולעיתים אף הסמכה ו/או תקופת הכשרה בפיקוח. חומרים מסוימים מחייבים רישיון. חובת המעסיק והעובד להשתמש בציוד מגן אישי מתאים, בהתאם להוראות הבטיחות, ציוד איכותי בעל תו תקן ניתן להשיג בכל חנות בגדי עבודה וציוד מגן מקצועית.

 

“הרמת משאות/משקלים ושינוע מטענים” – הרמת משאות ושינוע מטענים בצורה שגויה עלולה לגרום לפגיעות חמורות במערכת השלד והשרירים. חובה על כל עובד העוסק בכך לקבל מהמעסיק הדרכה והכשרה בפיקוח כיצד להרים בצורה נכונה משאות במסגרת עבודתו, וכן, כיצד לשנע אותם בסביבת העבודה ומחוצה לה בצורה נכונה ובטוחה לעובד ולסביבה. חובה להימנע מהרמה, או שינוע של משקלים כבדים מעל המותר, ובנוסף, יש להגן על הידיים בכפפות מגן, לנעול נעלי בטיחות.

 

“כלי עבודה” – שימוש שגוי, או לא נכון שלא בהתאם לייעוד הכלי , עלול לגרום לתאונות. השימוש בכלי עבודה ייעשה לאחר קבלת הסבר והדרכה, ובנוסף, יש לעשות שימוש גם בציוד מגן אישי המתאים לסוג ואופי העבודה. חובה להשתמש תמיד בכלי עבודה תקין ומתאים לעבודה ולמשימה.

 

“מניעת אש” – עישון במקומות ובסביבת העבודה מותר אך ורק בפינות עישון ייעודיות ומסומנות. אסור להבעיר כל אש גלויה, חובה להכיר את אמצעי הכיבוי הקיימים בסביבת העבודה, וכן, להכיר את דרכי המילוט ויציאות החירום. חובה על המעביד לערוך הכשרות ייעודיות לכל עובד חדש, ורענון נהלים ותרגול תקופתי לכל העובדים ללא יוצא מן הכלל.

 

“ציוד מגן אישי” – חובת העובד לעשות שימוש קבוע בציוד המגן האישי שהונפק לו בהתאם לתפקידו והמשימות שהוא מבצע. במידה והתגלה פגם בציוד, חובה על העובד להחליפו. מומלץ להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לאופי הסיכונים וסוג העבודה, ציוד איכותי בעל תו תקן ניתן להשיג בכל חנות בגדי עבודה וציוד מגן מקצועית.

 

קטגוריות המוצרים:

ביגוד מקצועי

מוצרי בטיחות בעבודה

כפפות עבודה

נעלי עבודה

שתף את הפוסט


נגישות