fbpx

על חומרים מסוכנים, בגדי עבודה ומה שביניהם

עובד יכול להיפגע מחומרים מסוכנים באופנים שונים, באמצעות מגע, התזה לעיניים, בליעה, או, נשימה של חומרים מסוכנים שעלולים לגרום לנזק רב לרקמות, ולכן, חומרים מסוכנים דורשים התייחסות וטיפול שונים מחומרים אחרים, בשל פוטנציאל הסכנה שלהם לעובדים ולסביבה.

לרוב, תהיה החשיפה לחומרים מסוכנים באמצעות שאיפה (נשימה לתוך הריאות).

 

אופן אחר של החשיפה תהיה דרך מגע עם העור. חומרים מסוימים יכולים לעבור בקלות דרך עור ללא ההגנה של בגדי עבודה ולהזיק לגוף.

 

חומרים רעילים, הנמצאים בשימוש בעיקר בתעשייה, עלולים לגרום לתופעות בריאותיות חמורות אצל עובד חשוף, ללא בגדי עבודה או ציוד מגן ייעודי. מידת הסיכון והנזק קשורים לסוג החומר אליו נחשף העובד, ריכוז החומר, מסלול הכניסה לגוף והכמות שנספגה על ידי הגוף (המינון). גם רגישות המשתמש לחומר משפיעה על מיידיות הנזק וחומרתו.

 

תופעות מיידיות, תהיינה תופעות בריאותיות, המופיעות מיד לאחר החשיפה לחומר ונגרמות, בד”כ, על ידי חשיפה יחידה וגבוהה יחסית.

 

תופעות כרוניות, תהיינה תופעות בריאותיות המופיעות זמן מה לאחר החשיפה. אפקט כרוני עלול להתרחש גם שעות, ימים, חודשים, או אפילו שנים, לאחר החשיפה, והן יתרחשו על פני משך זמן ארוך וכרוכות בחשיפות נמוכות יותר ולאורך זמן ממושך.

 

פעילות אחראי הרעלים תכלול ניהול רשימה של כימיקלים הנרכשים לשימוש ומיפוי מקומות האחסון והשימוש פיזית. כל החומרים המסוכנים חייבים להיות מסומנים בבירור לטובת המשתמשים הנוכחיים, אנשי חירום, ומשתמשים עתידיים.

אין לאחסן חומרים מסוכנים בבקבוקי שתייה, הדבר יכול לגרום לנזק בלתי הפיך לעובד, גם אם הוא משתמש בציוד מגן ייעודי ולבוש בגדי עבודה.

 

היצרנים צריכים לספק תוויות מפורטות על תכולת המיכל, מידע על חשיפה והסיכון הגופני והבריאותי, מספר טלפון חירום של יצרן, או אחראי אחר.

 

מומלץ לא להסיר, או להשחית תוויות יצרנים מקוריות. דפי נתונים על בטיחות חומרים חייבים להיות נגישים לכל אחד מהעובדים העוסק, או נמצא בסביבת החומרים המסוכנים, וכן הנחיות מפורטות לגבי ציוד מגן, בגדי עבודה, עמדות טיהור ועזרה, כפתורי מצוקה ונוהלי שיגרה וחירום.

 

 

קטגוריות המוצרים:

ביגוד מקצועי

מוצרי בטיחות בעבודה

כפפות עבודה

נעלי עבודה

 

שתף את הפוסט


נגישות