fbpx

לא זזים בלי נעלי עבודה טובות

כאשר מדובר בבריאותו של כל אדם, על אחת כמה וכמה עובד פעיל, השמירה וההגנה על אותם חלקים ואיברים עליהם העומס הוא הגדול ביותר תהיה משימה ראשונה במעלה. מטבע הדברים, על כפות הרגליים יהיה העומס הרב ביותר, ולו מעצם העובדה, שהן נושאות את כל משקל הגוף. העומס על כפות הרגליים עולה ומתגבר אף יותר, ככל שמתבגרים, משקל הגוף עולה, ויש בלאי טבעי, נזק, או פגיעה, באיברים אלה. ככל שמדובר במקומות עבודה, בהם רוב שעות היום העובד נאלץ לעמוד, או להלך [...]

קרא עוד...

הממונה על מוצרי בטיחות בעבודה

הממונה על הבטיחות בעבודה, ייעודו לייעץ למעביד ולקדם את נושא הבטיחות בארגון בכל הנוגע ליישום החוק, לתקנות ולתקנים בנושאי הבטיחות, שימוש מוקפד בכל מוצרי בטיחות בעבודה וגם, לסייע למעסיק ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל הנוגע לתחום של בטיחות וגיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל. וכן, לקיים הדרכות בטיחות, ולקדם את הידע והמודעות בנושאים אלו.   על פי חוק המעסיק נדרש להודיע לעובדים על מינוי של ממונה הבטיחות וליידע אותם על תפקידו. בנוסף, עליו לספק לממונה את כל האמצעים, הנדרשים למילוי [...]

קרא עוד...

חנות בגדי עבודה ממותגים משווק את העסק שלך

עובדי המשרד והשטח שלך, הם חלק מהנוכחות שלך בכל מקום, חלק מהמיתוג, חלק מהשיווק והפרסום של העסק שלך וגורם משמעותי בחיזוק המותג והמוניטין של העסק על בסיס קבוע. לכן, חנות בגדי עבודה איתה עובד העסק, מספקת לו, למעשה, גם פתרון שיווקי באמצעות מיתוג בגדי העבודה לעובדים.   העבודה מהווה חלק משמעותי מאורח החיים של רבים ובהתאם לכך, גם סגנון הלבוש של האדם מושפע רבות מהמקום בו הוא עובד ותפקידו, ולעיתים אף מכתיב לו את קוד הלבוש הרלוונטי. שילוב הצרכים והאינטרסים בין צורכי [...]

קרא עוד...

התאמת בגדי עבודה לסביבה, למשימה ולכוח העבודה

המדים ובגדי העבודה כפי שהיו נהוגים בעבר, עברו מהפכה אופנתית ותעשייתית ומוחלפים עם בגדי עבודה נוחים, מחומרים מתקדמים ובעיצובים שונים באיכות ייצור גבוהה. מגוון האפשרויות הגדול מאפשר היום לכל מעביד ועסק, לספק בגדי עבודה ייצוגיים לעובדים ולאפשר בכך תדמית מכובדת ומקצועית בעסק. ללא הבדל, ענף, תחום, משימה, עונה, או סביבת עבודה, ובפועל ניתן כיום, להתאים מדים, או בגדי עבודה ייצוגיים לכל עובד בכל עסק.   המבחר הגדול הקיים היום בתחום בגדי העבודה, מאפשר לכל עסק ומעביד לבחור מאפשרויות רבות לכל עונות [...]

קרא עוד...
נגישות