fbpx

מוצרי בטיחות בעבודה וחשיפה לחלקיקי ננו-טכנולוגיה

ממצאים ממחקרים שפורסמו, מעידים על כך ששפופרות ננו, דהיינו, חלקיקים מהונדסים בתחום הגודל הננומטרי, המשמשות בתעשיית הננו-טכנולוגיה, גורמות לנזק גופני בעכברים, הדומה לזה הנגרם מחשיפה לאסבסט. גילוי זה חשוב וחיוני לצורך שיפור ההגנה וגם לשיפור מוצרי בטיחות בעבודה של העובדים העוסקים בכל תחומי הננו-טכנולוגיה.   במחקרים שפורסמו הוזרקו תמיסות המכילות שפופרות ננו לעכברים בכדי ליצור חשיפה ישירה של הקרום העוטף את הריאה (מזותליום). המחקר כלל גם קבוצות בקורת של עכברים, וביניהם, קבוצה שקבלה תרחיף של סיבי אסבסט, הידוע כגורם לסרטן קטלני [...]

קרא עוד...

על כפפות עבודה ומחלות עור בקרב עובדים צעירים

בשנים האחרונות, מתגבשת בגרמניה ההערכה, כי כרבע מהמקרים המדווחים של מחלות העור במסגרת מקומות העבודה (דלקות חוזרות ואלרגיות של העור), מדי שנה, מתגלות אצל עובדים צעירים מתחת לגיל 25.  מרביתם עוסקים בתחומי השיער והיופי, ואחריהם בשכיחות יורדת, אלו העוסקים בטיפולים בריאותיים ומועסקים בתעשיות המזון והמכירות.   מסע פרסום והסברה שמטרתו להקטין את שכיחות מחלות העור במסגרת מקומות העבודה בקרב עובדים אלה, פורסם, בהשתתפות למעלה ממאה חברות ביטוח בריאות ותאונות עבודה, והוא מתנהל כבר מספר שנים. מטרתו של מסע הפרסום המקיף הוא לעורר [...]

קרא עוד...

התזונה של העובדים חלק חשוב בתמהיל מוצרי בטיחות בעבודה

אין חולק על כך שמקום העבודה התופס מקום מרכזי בחיי האדם ותורם ליציבות חיי המשפחה והחברה.   מצופה מהמעסיקים לדאוג גם לתזונה מתאימה של העובדים, בדומה לדאגתם, לבטיחות העובדים באמצעות מוצרי בטיחות בעבודה מפני חומרים מסוכנים, רעש, זיהום וכל סכנה אחרת בעבודה. דאגה זו של המעבידים, מהווה את הבסיס לבריאותם ובטיחותם האישית של העובדים בעבודה, ולעלייה בתפוקה. ולכן, קידום נושא התזונה בהצלחה הם אינטרס משותף לארגוני עובדים, לעובדים עצמם, המעסיקים, חברות וממשלות בכל העולם.   כמו מוצרי בטיחות בעבודה אחרים, תזונה לא מתאימה של [...]

קרא עוד...

בגדי עבודה העור השני של העובדים בסיכון

בגדי עבודה העור השני של העובדים בסיכון דלקות עור במסגרת מקומות עבודה נגרמות כתוצאה ממגע ישיר של עובדים עם כימיקלים שונים בסביבת העבודה. כל סוגי דלקות העור נגרמות כתוצאה ממגע ישיר עם אותם חומרים, בעיקר בכפות הידיים, וכן דלקות עור אלרגיות ממגע, בהן בעקבות חשיפה לאלרגן מסוים מתפתחת רגישות.   חומרים מסוכנים, כימיקלים שונים עימם באים העובדים במגע, משפיעים באופן שונה על עור העובד הנחשף, מאופי תכונותיהם הכימיות השונות (חומצות, בסיסים או מלחים), כמות החומרים וריכוזם, משך ותדירות החשיפה של העובדים, ובנוסף, [...]

קרא עוד...
נגישות