fbpx

בגדי בטיחות בעבודה – חליפה של הגנות לכל עובד

לבישת בגדי בטיחות בעבודה המתאימים לעובד ולאופי עבודתו, ומשמשים כהגנה הכרחית בכדי למנוע פציעות בלתי הפיכות, הם חלק הכרחי מציוד מגן מציל חיים לכל עובד בכל תפקיד ומקצוע.

 

לבגדי עבודה ולמדים, חלק חשוב בחיזוק התפיסה של הארגון לעניין תדמית ונראות. מעבר לנושא של ייצוג ותודעה תדמיתית בעסקים, בגדי בטיחות בעבודה מהווים הרבה יותר ממדים. לעיתים קרובות מדובר בהגנה הכרחית שגם יכולה למנוע פציעות ונזק בלתי הפיך, ובחלק מהמקרים אף חובה, על פי חוק, ללבוש בגדי מגן ייעודיים לעבודה.

עבודה ללא בגדי בטיחות בעבודה מתאימים ומקצועיים חושפים את העובדים לשני סוגים של נזקים, ישירים, נזקים הנגרמים בשל תאונות עבודה, כדוגמת חתכים, כוויות, מכות, שאיפה, או התזה של חומרים מסוכנים.

 

וכן, נזקים מצטברים, אירועים שהנזק שלהם לא נראה לעין באופן מידי, אלא, לאורך הזמן, לדוגמה, כמו חשיפה לחומרים מסרטנים, ירידה ביכולת השמיעה כתוצאה מחשיפה ארוכת טווח לרעשים, כאבי גב ומפרקים.

 

עסק, או ארגון, הנדרשים לבחור ציוד מגן לעובדיו חייב לבחון ולשקלל את שלל הנזקים האפשריים הישירים והמצטברים, ובנוסף להתחשב בפרמטרים של נוחות שימוש ותפעול בתוך הבגדים. עובד חייב לתפקד ביעילות ובנוחות בנוסף על כל שיקולי הבטיחות. מאחר וגם תנועה מגושמת, או מוגבלת עשויה לגרום לנזקים כולל כלכליים.

 

שימוש בציוד מגן אישי, מדים או בגדי בטיחות בעבודה הם לעיתים חובה חוקית מפורשת מכוח תקנות הבטיחות שיצאו בשנת 1997.

 

עפ”י סעיף 3 לתקנות אלו נקבע במפורש, כי העסק חייב לספק לעובדיו ציוד מתאים, ולדאוג לפיקוח על האופן בו נעשה בו שימוש. בנוסף, יש לפקח על תקינות הציוד, ובמידה ויש בו פגם או נזק שנגרם תוך כדי שימוש יש לדאוג לתחלופה הולמת. העסק נדרש לדאוג כי העובדים יעברו הכשרה מלאה לאופן הנכון והמדויק שיש לעשות שימוש בציוד. וכן צריך העסק להקפיד שכל הציוד ומוצרי הבטיחות והמגן שנבחרים יעמדו בכל תווי התקן והחקיקה המתאימים.

 

קטגוריות המוצרים:

ביגוד מקצועי

מוצרי בטיחות בעבודה

כפפות עבודה

נעלי עבודה

שתף את הפוסט


נגישות