fbpx

מוצרי בטיחות בעבודה, ננוטכנולוגיה ומה שביניהם

 

כמו כל תחום חדש ולא מוכר, שימוש בננוטכנולוגיה מעלה סוגיות חדשות ושונות מהמוכר, לגבי הסכנות לבטיחות ובריאות העובדים העוסקים בכך ומחייב התייחסות עדכנית לבטיחות העובדים וגם אל מוצרי בטיחות בעבודה שבשימוש, בעבודה עם יישומי ננוטכנולוגיה.

 

יישומי ננוטכנולוגיה עדיין נמצאים, ברובם, בשלב טרום-מסחרי, עם זאת, מספר גדל והולך של מוצרים וחומרים זמין עתה גם באופן מסחרי, וכוללים אבקות, תמיסות ותרחיפים של חומרים בקנה מידה של ננו. שימוש באלה נמצא למשל, בקוסמטיקה, במשחות מגן מפני קרינת השמש ובחלונות המתנקים מעצמם. חומרי ננו משמשים כחומר מילוי במגוון של מוצרים, כולל סתימות בשיניים. מספר מוצרי צריכה “משופרים”, המשתמשים בננו-טכנולוגיה, (לדוגמה, אריגים נטולי קמטים וכתמים, כדורי טניס עמידים יותר המשתמשים ברכיבים של גומי ננומטריים), וציפויי ננו ורכיבי ננו משמשים במגוון רחב של מוצרי צריכה, החל באופניים וכלה בכלי רכב.

 

ננו-טכנולוגיה מגלמת הבטחה גדולה לתעשייה, והבטיחות התעסוקתית בכל הקשור אל מוצרי בטיחות בעבודה אינם יוצאים מן הכלל. גם בכל הקשור אל מוצרי בטיחות בעבודה, חומרי ננו חדישים עשויים לסייע בפיתוח של אמצעי סינון מעולים, של מסיכות גז, של ציפויי בדים העמידים בלכלוך, דוחי אבק, המתנקים מעצמם, חומרים סופגי רעש, חומרים מעכבי בעירה, יריעות הגנה למניעת נפילה מגגות, מסכי בקרת אוורור במכרות, צמצום תכולה של גזי פליטה מזיקים, וסילוק מזהמים וחומרים מסוכנים. מוצרי בטיחות בעבודה הכוללים חיישנים והתקני תקשורת, המבוססים על ננו-טכנולוגיה, עשויים לעזור בטיפול במצבי חירום ולדרבן את העובדים לנקיטת צעדי מנע לצמצום חשיפתם לסיכוני הפגיעה. המזעור, בשילוב עם טכנולוגיה של תקשורת אלחוטית מקלות על פיתוח של חיישנים ניידים, הצמודים לעובד, ושל מערכות ניהול הבטיחות ומניעה בזמן אמת. תאי דלק, המבוססים על ננו-טכנולוגיה, מכשירי אבחון מעבדתיים, המותקנים על שבבים, והתקנים אופטו-אלקטרוניים הם כולם בעלי הפוטנציאל להיות מועילים לתכנון עבודה בטוחה, בריאה ויעילה.

 

הבנה של מלוא ההשפעות של החשיפות התעסוקתיות האלו על בריאות העובדים מחייב עדיין מחקר רב. המשך הבדיקות והמחקרים יצטרך לתת מענה על שאלות מפתח,כדוגמת, הדרכים בהם העובדים עלולים להיחשף לחומרי ננו בעת ייצורם והשימוש בהם? דרכי החדירה, בהם חומרי ננו עלולים לחדור לגוף האדם בעת החשיפות האלו? לאחר חדירתם לגוף האדם, לאן חומרי ננו עלולים לעבור וכיצד הם פועלים פעולות גומלין פיזיולוגיות וכימיות עם אברי הגוף? האם פעולות הגומלין האלה מזיקות, ומה יהיו אופי ומידת הנזק לאורך זמן? מהן השיטות המתאימות למדידה ולבקרה של החשיפות לחלקיקים בעלי קוטר של ננו-מטרים וחומרי ננו באתר העבודה?

עקרונות ההגנה על בטיחות ובריאות העובדים מבוססים היטב ועיקרם למזער את החשיפה על ידי השימוש בבקרות הכוללות בקרות הנדסיות, בקרות ניהוליות וגם מוצרי בטיחות בעבודה.

 

קטגוריות המוצרים:

ביגוד מקצועי

מוצרי בטיחות בעבודה

כפפות עבודה

נעלי עבודה

שתף את הפוסט


נגישות